Systemy mikroprocesorowe
Aktualności > Zaliczenie

Zaliczenie

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie trzech czynników:

1. Ocena za egzamin.
Ocena za egzamin jest uwzględniana jeżeli sylabus przewiduje egzamin dla danej grupy studentów. 

2. Ocena za laboratorium.
Ocena za laboratorium obliczana jest jako średnia z ocen za ćwiczenia i za projekt. Projekt nie jest obowiązkowy, ale umożliwia podwyzszenie oceny za laboratorium.   

3. Ocen za aktywność na wykładzie 
Zgodnie z regulaminem studiów AGH wykłady nie są obowiązkowe, jednak wykładowca może ocenić zaangażowanie studenta tworząc listy obecności na wykładzie.

Ocena końcowa (egzamin):

if (EGZ.>=3.0 and LAB.>=3.0) KONCOWA=50%*EGZ.+50%*LAB.+25%*(WYKLAD - 2)
else
KONCOWA=2.0
if (KONCOWA>5.0) 
KONCOWA=5.0

Ocena końcowa (brak egzamiu):

if (LAB.>=3.0)
KONCOWA=100%*LAB.+30%*(WYKLAD - 2)
else
KONCOWA=2.0
if (KONCOWA>5.0) 
KONCOWA=5.0