Testowanie i Niezawodność
Aktualności > Zaliczenie

Zaliczenie

Ocena końcowa obliczana jest na podstawie dwóch czynników:

1. Ocena za laboratorium.

Ocena za laboratorium obliczana jest jako średnia z ocen za poszczególne ćwiczenia i kolokwium końcowe.  

2. Ocen za wykład. 
Zgodnie z regulaminem studiów AGH wykłady nie są obowiązkowe, jednak wykładowca może ocenić zaangażowanie studenta tworząc listy obecności na wykładzie lub/oraz kolokwium podsumowujące wykład.

Ocena końcowa: