Technika Cyfrowa
Aktualności (zima 2019/2020) > Laboratorium > Materiały pomocnicze > Bramki

 1. Bramki


ZAGADNIENIA DO KOLOKWIUM 

Symbole bramek w logice, znajomość ich tabel prawdy (AND, NAND, OR, NOR, INVERT, BUFFER, XOR, XNOR). Budowa bramek w technologi CMOS, zasada działania bramek, stan tranzystorów dla wybranych wymuszeń wejściowych. Umiejętność projektowania dowolnych bramek CMOS. Poziomy logiczne, wartość napięć typowych na wyjściu bramek, napięcia progowe, margines zakłóceń statycznych i dynamicznych. Znajomość podstawowych parametrów bramek (czasy propagacji, poziomy logiczne, obciążalność). Zależność mocy rozpraszanej od częstotliwości pracy. Bramki z otwartym drenem (kolektorem) - warunki stosowania, zasada dobierania zewnętrznego rezystora i jego wpływ na czas propagacji. Bramki trójstanowe - warunki stosowania, czas włączenia i wyłączenia, zasada łączenia wyjść bramek trójstanowy. Bramki Schmitta, charakterystyka przejściowa. Bramki transmisyjne (CMOS). Problem niewykorzystanych wyprowadzeń bramek i tego konsekwencje. Pobór prądu bramek (w szczególności w pobliżu napięcia progowego). Zabezpieczenia bramek CMOS przed ładunkami elektrostatycznymi. Zjawisko hazardu statycznego, zapobieganie jego powstawania. Sposób pomiaru parametrów dynamicznych bramek (czas propagacji, czas narastania i opadania). Teoretyczne zrozumienie zagadnień poruszanych w instrukcji do laboratorium.

 Zalecana literatura: pdf - uwaga: bramki TTL nie są wymagane.

LITERATURA:
 1. Teoria
 2. Hazardy - teoria
 3. Wykład z TC - dr inż. J. Kasperek, dr inż. P. Rajda 
 4. S. Kuta, Elementy i układy elektroniczne. Cz. II
 5. J. Kalisz, Podstawy elektroniki cyfrowej (wydanie trzecie), WKŁ, Warszawa 1998
 6. W. Głodzki, L. Grabowski, Pracownia podstaw techniki cyfrowej
 7. P. Horowitz, W. Hill, Sztuka elektroniki 2
 8. P. Gajewski, J. Turczyński, Cyfrowe układy scalone CMOS
 9. W. Sasal, Układy scalone serii UCY74LS i UCY74S
 10. Logic Selection Guide - Second Half 2003 (from TI web site) - 16 MB
 11. Logic Selection Guide - February 2000 (from TI web site) - 4 MB
 12. Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits (from TI web site)
 13. Designing With Logic (from TI web site)
 14. Parametry bramek 7400, 74S00, 74LS00