Technika Cyfrowa
Aktualności (zima 2018/2019)

Aktualności (zima 2018/2019)


Ćwiczenia:

Egzamin:

I termin

Elektornika i Telekomunikacja	
28.01.2019 (poniedziałek) 16:00 sala D6-201
(16:00 - część pisemna, 17:15 - Kahoot)

Elektornika i Telekomunikacja (ang.)
28.01.2019 (poniedziałek) 17.45 - 19:15 sala D6-201

Elektornika i Telekomunikacja (zaocz.)
26-01-2019 (sobota) 13.00 sala D5 s.1

Elektronika
28.01.2019 (poniedziałek) 17.15 sala D6-201
(17:15 - Kahoot, 17:45 - część pisemna)

II termin

EiT, EiT Eng., Elektronika
04.02.2019 (poniedziałek) 16:00 sala 201-D6
EiT st. zaoczne
02.02.2019 (sobota) 13:00 sala D5 s.1


III termin

Wszystkie grupy
11.02.2019 (poniedziałek) 18:00, sala D6, 201

Zwolnienia z egzaminu:
Osoby, które uzyskały zarówno z ćwiczeń jak i laboratorium ocenę co najmniej 4.5 mogą być zwolnione z egzaminu. Konieczne jest jednak napisanie dodatkowego kolokwium z wykładów: układy FPGA i linia długa (nie wymagana jest znajomość równania linii długiej, ale wymagane są np. DLL, LVDS itd.). Kolokwium (kahoot) dla EiT odbędzie się podczas trzeciego terminu egzaminu. Ocena z kolokwium może pogorszyć ocenę końcową (średnia lab i ćw.) nawet o 1 stopnień. Przykład: lab.=4.5, ćw.=4.5, kolokwium=2.0 => O.K.= 3.5. (W wirtualnej uczelni ocena z egzaminu jest taka sama jak O.K.).