Technika Cyfrowa
Aktualności (zima 2017/2018)

Aktualności (zima 2017/2018)

I termin
Elektornika i Telekomunikacja	
29.01.2018 (poniedziałek) 15:00 - 16:45 sala 201-D6
15:00 - część pisemna, 16:15 - Kahoot

Elektornika i Telekomunikacja (ang.)
29.01.2018 (poniedziałek) 16.15 - 18:00 sala 201-D6

Elektornika i Telekomunikacja (zaocz.)
28-01-2018 (niedziela) 11.00 sala C3 501

Elektronika
29.01.2018 (poniedziałek) 16.15 - 18:00 sala 201-D6
16:15 - Kahoot, 16:45 - część pisemna

II termin

EiT, EiT Eng., Elektronika
05.02.2018 (poniedziałek) 13:00-15:00 sala 201-D6
EiT st. zaoczne
04.02.2018 (niedziela) 11:00-13:00 sala C3 501


III termin

Wszystkie grupy
12.02.2018 (poniedziałek) 17:00 - 19:00, sala 201-D6

Zwolnienia z egzaminu:
Osoby, które uzyskały zarówno z ćwiczeń jak i laboratorium ocenę co najmniej 4.5 mogą być zwolnione z egzaminu. Konieczne jest jednak napisanie dodatkowego kolokwium z wykładów: układy FPGA i linia długa (nie wymagana jest znajomość równania linii długiej, ale wymagane są np. DLL, LVDS itd.). Kolokwium (kahoot) dla EiT odbędzie się podczas drugiego terminu egzaminu. Ocena z kolokwium może pogorszyć ocenę końcową (średnia lab i ćw.) nawet o 1 stopnień. Przykład: lab.=4.5, ćw.=4.5, kolokwium=2.0 => O.K.= 3.5. (W wirtualnej uczelni ocena z egzaminu jest taka sama jak O.K.).