Technika Cyfrowa
Aktualności (zima 2019/2020)

Aktualności (zima 2019/2020)


Ćwiczenia:Kahoot wykład:

Elektronika, EiT

Egzamin:

1) 29.01.2020 (sroda), D6/201
10.00-11.45 EiT - WYNIKI
11.45-13.30 Elektronika + Electronics - WYNIKI
2.01 (niedziela) godz. 14, D5 s.1- zaoczni

2) 04.02.2020 (wtorek) D6/201 godz. 10.00-12.00 Dzienni + Electronics.
09.02 (niedziela) godz. 14. C3 501 zaoczni

3) 14.02.2020 (piątek) D6/201
18:00 do 20:00 Dzienni + Electronics + zaoczni
Oglądanie prac (dopytywanie dla osób powyżej 25%), exam seeing / retaking 17.02.2020 14.00 C3 504.
Zwolnienia z egzaminu:
kahoot
Egzamin (tylko pierwszy termin):
Dla Elektroniki: ocena z kahoota jest przepisywana z wagą 1/3 i zwalnia z przetworników AC/CA, układów programowalnych i linii długiej. Dla EiT: waga 1/4 i zwalnia z tematów: układy programowalne i linia długa.

Osoby, które uzyskały zarówno z ćwiczeń jak i laboratorium ocenę co najmniej 4.5 mogą być zwolnione z egzaminu. Zalecane jest jednak uzyskanie odpowiedniej liczby punktów z Kahoot na wykładach. Alternatywą dla Kahoota na wykładach jest dodatkowe kolokwium, które odbędzie się na trzecim terminie egzaminu z tematów: układy FPGA i linia długa (nie wymagana jest znajomość równania linii długiej, ale wymagane są np. DLL, LVDS itd.). Ocena końcowa jest obliczana według zasady:
lab=5 ćw=5 kahoot>=60% => OK =>5.0;
lab=5 ćw=4.5 kahoot>=75% => OK =>5.0;
lab=4.5 ćw=5 kahoot>=85% => OK =>5.0;
lab=4.5 ćw= 4.5 kahhot<60% => Ok => 4.0
w przeciwnym wypadku O.K=> 4.5