Systemy Mikroprocesorowe 2
Aktualności > Zaliczenie

Zaliczenie

Ocena za laboratorium.

Ocena za laboratorium obliczana jest jako średnia ocena z ocen za testy sprawdzające wiedzę, ćwiczenia i za projekt.