Przykłady rozwiązywania problemów z TUL.

UWAGA.
Najlepiej stronę przeglądać przy pomocy przeglądarki Microsoft. W przegladarkach Mozilla niektóre linki mogą się nie otwierać.

 

Poniżej znajdują się przykładowe, rozwiązane przez studentów niektóre problemy z Teorii Układów Logicznych.

Jakkolwiek sprawdzone przeze mnie, to jednak zaleca się krytyczny stosunek  do ich treści.

 

Przykład A.

Linia długa dopasowna na wejściu.

Plik PDF

 

Przykład B.

Linia długa niedopasowna.

Plik PDF

 

Przykład 1.

Metoda Karnaugh

Plik PDF

 

Przykład 2.

Metoda Q-M

Plik PDF

 

Przykład 3.

Metoda ekspansji

Plik PDF

 

Przykład 4.

Przekształcanie przerzutników

Plik PDF

 

Przykład 5.

Synteza układu sekwencyjnego/automatu

Plik PDF

 

Przykład 6.

Minimalizacja automatów niezupełnych.

Plik PDF