Programowalne Układy Logiczne. Studia podyplomowe
Aktualności > Literatura

Literatura

1. David Harris, Sarah Harris, "Digital Design and Computer Architecture", Second Edition, Morgan Kaufman
2. Jacek Majewski, Piotr Zbysiński, "Układy FPGA w przykładach", BTC 

3. Kevin Skahill, "VHDL for Programmable Logic", Addison-Wesley

4. Kevin Skahill, Język VHDL: projektowanie programowalnych układów logicznych, WNT