Pracownia mikrokontrolerów
Aktualności > Zaliczenie

Zaliczenie

Ocena za laboratorium.

Ocena za laboratorium obliczana jest jako średnia ocena z ocen za testy sprawdzające wedzę, ćwiczenia i za projekt.