Object programming languages
Aktualności > Egzamin

Egzamin

ZAGADNIENIA:
1. paradygmaty programowania obiektowego
2. definiowanie klas w C++ (funkcje, atrybuty, hermetyzacja itd.)
3. tworzenie obiektów w C++ (konstruktory i destruktory)
4. przeciążanie operatorów
5. dziedziczenie w C++
6. polimorfizm
7. słowa kluczowe static i const w C/C++, zastosowanie
8. wskaźniki, referencje, operacje na nich i różnice pomiędzy nimi
9. rzutowanie w C++
10. podstawowe struktury danych, biblioteka STL
11. realizacja wejścia, wyjścia w C/C++
12. podstawy UML
13. podstawowe wzorce projektowe i zasady refaktoringu