Object programming languages
Aktualności

Aktualności

Semestr ZIMOWY 2015/16
Przedmiot poœwięcony jest zagadnieniom dotyczącym obiektowych języków programowania oraz analizie i projektowaniu obiektowemu. Wykłady będą się głównie koncentrowały na omówieniu paradygmatów programowania obiektowego na przykładzie języków C++ i Java oraz zagadnieniach wspomagających projektowanie i analizę obiektową (język UML, wzorce projektowe, refaktoring, testy jednostkowe).