Programming languages
Aktualności > Zaliczenie

Zaliczenie

ZAGADNIENIA:
1. podstawowe struktury danych (stos, lista, tablica, drzewa, drzewa binarne, map)
2. algorytmy sortowania
3. struktury, unie, proste typy danych w C/C++
4. paradygmaty programowania obiektowego
5. definiowanie klas w C++ (funkcje, atrybuty, hermetyzacja itd.)
6. tworzenie obiektów w C++ (konstruktory i destruktory)
7. przeciążanie operatorów
8. dziedziczenie w C++
9. polimorfizm
10. słowa kluczowe static i const w C/C++, zastosowanie
11. wskaźniki, referencje, operacje na nich i różnice pomiędzy nimi
12. rzutowanie w C++
13. podstawowe struktury danych, biblioteka STL
14. realizacja wejścia, wyjścia w C/C++