Programming languages
Aktualności

Aktualności

Semestr ZIMOWY 2015/16
Przedmiot poœwięcony jest zagadnieniom dotyczącym języków programowania. Wykłady będą się głównie koncentrowały na omówieniu składni i semantyki języków C/C++, a także Javy.