Architektury Komputerowe
Aktualności

Aktualności

Egzamin 2016/17

1. Wtorek 31.01.2017 g.11.00 s.501 C3
2. Wtorek 7.02.2017 g.11.00 s.501 C3

Laboratorium semestr zimowy 2016/17

Zajęcia laboratoryjne obejmują: zajęcia seminaryjne  (ZS: 15h) oraz zajęcia komputerowe (ZK: 15h).


Zajęcia komputerowe
dr inż. Pawła Russek

Ważne:
W celu przystąpienia do realizacji części komputerowej laboratorium student musi posiadać założone konto użytkownika na superkomputerze ZEUS w ACK Cyfronet.
Co najmniej kilka dni przed pierwszymi zajęciami  należy zarejestrować się jako użytkownik.


Zajęcia seminaryjne
Romana Rumian
Tematy referatów