Architektury Komputerowe
Aktualności

Aktualności


Zaliczenie laboratorium "Zeus" drugi termin
31.01.2017 g. 12:00

Termin egzaminów 2018
Termin 1: 1.02 g. 9:30 s.501/C3
Termin 2: 8.02 g. 9:30 s.501/C3
Termin 3: 15.02 g. 9:30 s.501/C3


Laboratorium semestr zimowy 2017/18

Zajęcia laboratoryjne obejmują: zajęcia seminaryjne oraz zajęcia laboratoryjne.


Zajęcia laboratoryjne
dr inż. Pawła Russek

Ważne:
W celu przystąpienia do realizacji części komputerowej laboratorium student musi posiadać konto użytkownika na klastrze Zeus w ACK Cyfronet.
Co najmniej dwa dni przed pierwszymi zajęciami  należy zarejestrować się jako użytkownik infrastruktury PL-Grid i zaaplikować o dostęp do Zeusa.


Zajęcia seminaryjne
Romana Rumian
Tematy referatów